zondag 1 november 2015

Hoe verplaats je bakken veilig?
De laatste tijd wordt er veel gepraat en geschreven over het verplaatsen van kraanbakken. Op zich een eenvoudige handeling die in Nederland dagelijks honderden keren plaatsvindt. 

Er wordt gewerkt met zwaar materieel en wanneer het dan eens verkeerd gaat zijn de gevolgen groot. Naar aanleiding van twee dodelijke ongevallen is een Safety-alert verspreid onder aannemers en er is een artikel verschenen in een vakblad. Sindsdien is iedereen er mee bezig maar of het er nu veiliger van is geworden?   

In onderstaand verhaal is de praktijk getoetst aan de Arbowet. Daaruit blijkt dat er maar één manier is die zowel veilig als wettelijk is toegestaan. Wat je niet (meer) doet, gaat niet fout.   

Wat kan en wat mag? Lees het hier.